Startsida

     VÄLKOMMEN TILL  KENNEL      A MAGIC LIFE

Minelle har börjat att löpa.. Planerad parning vecka 30...Mer info på valpsida.